Dean Savović

Dean Savović


Dinofni d.o.o. , Senior Data Consultant
Croatia

Dean se bavi SQL serverom od verzije 7.0, a glavna područja interesa su performance tuning i troubleshooting SQL Server baza podataka. Iskusan je predavač sa predavanjima na Microsoft Windays Croatia, ATD Croatia, SSWUG, KulenDayz Croatia i SQLSaturday eventima… Primarno se bavi OLTP bazama podataka sa povremenim izletima u područje Business Intelligence. Završio je FER i MBA na Ekonomskom fakultetu. Zaključio je da je vrlo poželjno spojiti tehnička znanja sa upravljačkim procesnim znanjima koje pomažu u svakodnevnom poslu. Radi u TuneIT koji je specijaliziran za područje upravljanja podacima na Microsoft SQL serveru.