Dragana Preradović Kulovac

Dragana Preradović Kulovac


Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet , Viši asistent
Bosnia and Herzegovina
 

Student doktorskih studija na Korvinus Univerzitetu, Budimpešta, Mađarska, iz domena Poslovne informatike. Predmet interesovanja i doktorska teza je iz oblasti mašinskog učenja i deep learning-a u predviđanju ponašanja studenata na državnim univerzitetima u BiH u pogledu prekida studija. Cilj je napraviti model koji predviđa kada će student prekinuti studij i iz kojih razloga, prije nego što i sam student bude znao, kako bi se uticalo na menadžment fakulteta/univerziteta da spriječe pojavu "osipanja" studenata gdje je to mogouće. Rok za završetak, septembar 2022.

Biografija na linku. Linkedin