Smještaj za vrijeme konferencije


Smještaj nije uključen u cijenu konferencijske kotizacije. Navedene cijene smještaja uključuju popust za učesnike NetWork 10 konferencije do popunjavanja kapaciteta.

Prilikom rezervacije, potrebno je naglasiti učešće na konferenciji.

Hotel Grand Neum

AranžmanCijena

Hotel Grand Neum kontakt informacije:

Web: http://www.hotel-neum.com/

Adresa: Zagrebačka 2, 88390 Neum, Bosna i Hercegovina

Tel: +38736880222

Fax: +38736880077

E-mail: prodaja@hotel-neum.com