Raspored


Registracija učesnika će se odvijati u Grand Hotelu Neum u sljedećim terminima:
Srijeda, 26.10. od 11:00 do 20:00
Četvrtak, 27.10. od 08:00 do 19:00
Petak, 28.10. od 08:30 do 11:00
19:30-21:00
Večera (Restoran)
21:00-23:30
Koncert grupe TBF (Lobby bar)
Sva predavanja će se održavati u salama Grand Hotela Neum.
Organizator zadržava pravo promjene programa. Sve eventualne promjene će biti pravovremeno komunicirane.