Luka Manojlovič, Microsoft MVP za podrulje Cloud i Datacenter management sa višegodišnjim iskustvom sa područja postavljanja infrastrukture na Microsoftovoj platformi. Zadnjih nekoliko godina intenzivno se bavi sa software defined datacenter konceptom koji će biti prikazan i na predavanju Windows Server 2019 – S2D improvements.